Code Box - Logo
Code Box - Topbild
  Code Box Start Tjänster Kvalitet Om Code Box Exempel på hemsidor. Kontaka Code Box
Sitemap

Kvalitet

När vi skapar en hemsida för ditt företag tänker vi på framtiden och vad kvalitet innebär för vidare utveckling. Vad är kvalitet idag? Internet är ett aktivt medium som ständigt utvecklar nya trender och nya systemlösningar. För att vara framgångsrik på nätet krävs stor flexibilitet då just Internet ständigt utvecklas snabbt. Därför tänker vi långsiktigt när vi designar och kodar ditt företags hemsida. Produkten vi framställer idag skall ha en lång livslängd på nätet. Detta innebär att hemsidan måste vara dynamik för en dynamisk miljö. Bra kvalitet på nätet innebär att hemsidan är anpassat till nya förändringar och samtidigt känns modern.

Webbstandarder

På Code Box följer vi strikt alla standarder som är utsatta efter W3C. W3C är ett internationellt förbund bestående av en rad olika organisationer exempelvis företag som arbetar fram standarder för Internet, dvs. webbstandrarder. W3C arbetar för att utveckla WWW (World Wide Web). W3C arbetar fram rekommendationer sedermera för att undvika att Internet splittras upp alltmedan det utvecklas. W3C styrs idag av 1900-talets större uppfinnare, Tim Berner-Lee som 1989 producerade World Wide Web.
Alla hemsidor vi producerade vid Code Box är funktionella för dagens alla webbläsare, t. ex. Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Safari, Knoppix etc. Detta innebär att din hemsida kommer att fungera fullt ut på Internet oavsett vilket operativsystem och webbläsare din besökare använder. Hemsidor producerade vid Code Box ser alla lika ut oavsett vilken dator din besökare sitter vid.

Modernitet

En Code Box hemsida har en livslängd på 3-5 år. Din hemsida kommer alltid att vara modernt designad under en längre period. Om du väljer en avancerad hemsida kommer även dess aktualitet vara den samma som eran verksamhet vid företaget och alltid i nära förbindelse med eran verksamhetsutveckling.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! 508
Copyright © Code Box Webbyrå 2006 - Vera sandbergs allé 5A - 411 33 GÖTEBORG